Journal Detail

Journal Title
Islam and Psychology: The Islamization of Modern Psychology
Download Hit
281
Abstract
Majoriti sarjana Muslim yang prihatin dengan nasib komuniti Muslim (Ummah) telah terlibat secara mendalam dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang mendapat momentum pada tahun 80-an sebagai hasil kesedaran global terhadap "kebangkitan Islam" pada tahun 70-an. Artikel ini melihat bagaimana kepercayaan, nilai, dan amalan budaya Islam mempengaruhi pemahaman mengenai kesihatan mental dan tingkah laku manusia. Perbincangan ini termasuk penerokaan mengenai impak prinsip-prinsip Islam terhadap kesejahteraan psikologi, seperti konsep Tawhid (keesaan Allah), Akhirah (hidup selepas mati), dan Qadar (takdir ilahi). Artikel ini juga membincangkan aspek praktikal penyatuan ajaran Islam dalam intervensi psikologi, menekankan peranan amalan Islam, termasuk solat, berpuasa, dan penglibatan komuniti, dalam meningkatkan kesejahteraan mental. Kepekaan budaya yang diperlukan dalam bekerja dengan populasi Muslim yang pelbagai ditekankan, kerana variasi wujud berdasarkan perbezaan kawasan, linguistik, dan budaya. Artikel ini membincangkan proses Islamisasi psikologi moden, di mana prinsip-prinsip Islam, nilai, dan konteks budaya berpadu dengan harmoni dengan kerangka psikologi kontemporari. Sebagai institusi pendidikan tertinggi, universiti dapat menyumbang peranan yang signifikan dalam meningkatkan proses Islamisasi psikologi moden yang akan menyokong usaha pembaharuan dan pembangunan ummah.
Download

About Author
    Author Name
    Professor Dr. Mohd Dahlan A. Malek
    Background
    Website
    Blog