Pelancaran JPsiKS

pelancaran JPsiKS pada 6/12/2017 bertempat di mini Auditorium, FPP